Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)