Analogowe Przetwarzanie Sygnału

Analogowe Przetwarzanie Sygnału

Stosowane do monitoringu przemysłowego, czujniki mogą rejestrować warunki otoczenia. Sygnały z czujników są stosowane w procesach do stałego śledzenia zmian w obszarach objętych monitoringiem. Występować mogą zarówno sygnały cyfrowe, jak i analogowe.
W warunkach normalnych wartość napięcia lub natężenia prądu jest proporcjonalna do wartości monitorowanej zmiennej fizycznej.

Analogowe przetwarzanie sygnałów jest wymagane, gdy procesy automatyzacyjne muszą stale utrzymywać lub dążyć do osiągnięcia wstępnie zdefiniowanych warunków. Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach automatyzacji procesów. Standaryzowane sygnały elektryczne są zwykle stosowane w inżynierii procesowej. Standaryzowane analogowo prądy / napięcia 0(4)...20 mA/ 0...10 V ugruntowały swoją pozycję jako pomiary fizyczne i zmienne sterowania.


Weidmüller wychodzi na przeciw stale rosnącej liczbie wyzwań w automatyce i oferuje portfolio produktów dopasowane do wymagań obróbki sygnałów z czujników, w analogowym przetwarzaniu sygnałów.

Produkty do przetwarzania sygnałów analogowych można stosować uniwersalnie z innymi produktami firmy Weidmüller oraz w różnych kombinacjach pomiędzy nimi. Projekt ich konstrukcji od strony elektrycznej i mechanicznej sprawia, że wymagają jedynie niewielkiego wysiłku włożonego w niezbędne okablowanie.

Rodzaje obudów i metody połączeń kablowych odpowiadające konkretnym zastosowaniom ułatwiają ich uniwersalne stosowanie w procesach i w automatyzacji.

Ta linia produktowa obejmuje następujące funkcje:

  • Transformatory izolacyjne, separatory zasilające i przetworniki sygnałów dla standardowych sygnałów DC
  • przetworniki pomiarowe temperatury w termometrach oporowych i termoparach,
  • przetwornice częstotliwości,
  • przetworniki potencjometryczne pomiarowe,
  • przetworniki do pomiarów mostkowych (czujniki naprężnooporowe),
  • wzmacniacze wyzwalające i moduły do monitorowania elektrycznych i nielektrycznych zmiennych procesowych
  • przetworniki AD/DA,
  • wyświetlacze
  • przyrządy kalibracyjne
  • Wymienione produkty dostępne są jako przetworniki sygnałów / przetworniki separujące, separatory 2-drogowe/3-drogowe, separatory zasilające, separatory bierne lub wzmacniacze wyzwalające.